Organisaties: zo houd je het simpel

mei 9, 2017
admin

Veel organisaties die anticiperen op de steeds complexer wordende wereld, dragen daar bewust of onbewust juist aan bij. Hoe houd je het simpel?

Businessplannen, missies, visies, nieuwe waarden, documenten over de leiderschapsstijl, procedures voor performance-management: instrumenten die organisaties toepassen om de weerbarstige werkelijkheid hanteerbaar te krijgen. En voordat je het weet is het instrument een doel op zich geworden. Neem de beoordelingssystemen. Vaak houd je daarmee enkel in de gaten of de managers wel met iedereen een gesprek hebben gevoerd, zonder aandacht te besteden aan de inhoud van de beoordelingen. Met al die complexiteit dreigen we het doel van onze inspanningen uit het oog te verliezen. ‘De bedoeling’, zoals Wouter Hart dat noemt. Of ‘de why’, volgens Simon Sinek.

Eenvoudige principes

In onze visie vertaalt een organisatie de bedoeling of het waarom in een aantal eenvoudige principes. Principes die iedereen begrijpt en kan toepassen. Buurtzorg is een organisatie waarbij dat prachtig is gelukt. Oprichter Jos de Blok zette de wereld van de thuiszorg in 2007 op zijn kop door te stellen dat cliënten niet op zorg zaten te wachten maar juist geen zorg wilden. Zij wilden zelfstandig kunnen wonen. In elk geval betekent dat een specifieke aandacht en dat kon alleen de professional – de thuiszorgmedewerker zelf – goed bepalen. De twee principes van Buurtzorg waren geboren: niet zoveel mogelijk zorg verkopen, maar zorgen dat mensen zelfstandig kunnen functioneren. En de professional beslist. De organisatie is inmiddels de grootste thuiszorgaanbieder in Nederland, heeft de meest tevreden cliënten en de meest betrokken medewerkers. Overhead is er nauwelijks.

Masterclass

Elke organisatie heeft als het goed is een bedoeling en kan die vertalen in principes. Wie op zoek wil naar de eigen principes kan zich inschrijven voor de masterclass Het nieuwe werken in één dag.