Yolk Aanpak

Onze manier
van werken

Vereenvoudigen

Samen krijgen we het scherp

Als je niet weet waar je moet beginnen, gebeurt er niets. Complexiteit kan verlammen. We onderzoeken met elkaar wat aan de hand is. Door naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen. Met elkaar vinden we de kern van de oplossing.

Ruimte scheppen

Alles is gedaan en toch gaat het nog steeds fout. Een oplossing is in de verste verte niet te zien. De discussies zijn verhard; de irritatie neemt toe. Dit is het moment om ruimte te scheppen zodat de professionals uit de organisatie kunnen opstaan om de oplossingen te vinden. De verandering is begonnen.

 

Het nieuwe zien

Geef een mens hamer en spijkers en de kans is groot dat er wordt getimmerd. Als mensen hebben we ons eigen perspectief, onze kijk op het leven, onze werkelijkheid. Gebaseerd op onze ervaring en wat we geleerd hebben. Maar de vraagstukken van vandaag kunnen we niet meer oplossen zoals we dat in het verleden deden. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk, stelt Jan Rotmans, hoogleraar Transitiemanagement. Innovatie is geboden. Voordat je kunt innoveren, moet je het nieuwe zien. Wie het nieuwe ziet, kan aan de slag.

Verbinden

Verantwoordelijkheid nemen

We verbinden mensen in een organisatie met het vraagstuk, omdat we geloven dat de oplossing er altijd al is geweest. We verbinden onszelf: we zijn collaborative consultants. We nemen verantwoordelijkheid en werken hand in hand met de opdrachtgever. We verbinden de praktijk van verschillende klanten.

Betekenis geven

In de waan van de dag vergeten we gemakkelijk waarom we doen wat we doen. Simon Sinek noemt het de gouden cirkel en de zoektocht naar de Why, Wouter Hart gebruikt het woord de bedoeling. Emeritus-hoogleraar Wessel Ganzevoort noemt het zinvol organiseren. Wat is de betekenis van onze organisatie? We stellen de vragen, als het moet eindeloos. Wie betekenis geeft aan zijn werk, geeft betekenis aan zichzelf.

 

Anders kijken

De manier waarop je kijkt, zegt iets over hoe je denkt. Jouw overtuigingen bepalen je perspectief. Als je ervan overtuigd bent dat veranderen moeilijk is, zal het nooit gemakkelijk worden. Wat gebeurt er als je veranderen leuk vindt? We brengen graag verschillende perspectieven bij elkaar. Omdat we geloven dat we van elkaar kunnen leren.

Het gesprek aangaan

Wie herinnert zich niet dat ene, fijne gesprek? Met die vriend of collega, zo’n gesprek waar je veel aan hebt gehad? Omdat er werd geluisterd en werd meegedacht? We nodigen je uit om te vertellen wat jij belangrijk vindt, waar je voor gaat. Het begin van echte verbinding.

Versnellen

Plezier hebben

Fundamentele veranderingen kosten tijd, zeker als het gaat om het realiseren van een nieuwe cultuur. Wij scheppen er plezier in de veranderingen te versnellen. Met activatie campagnes, waarbij we de organisatie op een verrassende wijze meenemen in wat er te doen is. Of met kleine interventies met grote gevolgen.

Samen aan de slag

Complexiteit vraagt om integraliteit. Een ingewikkeld probleem kun je niet alleen oplossen, samenwerken is noodzakelijk. We zorgen ervoor dat de mensen in een organisatie elkaar vinden en gezamenlijk optrekken, ook als ze van verschillende afdelingen komen. We creëren nieuwe netwerken en activeren bestaande.

Waarderend

Met waarderend veranderen, Appreciative Inquiry, kijken we naar wat er al goed gaat. We benoemen en waarderen het. In de communicatie gaat het daarover. Zodat er verlangen ontstaat naar meer. Stap voor stap groeit het besef dat het kan. En versnelt de verandering.

Veranderen is leuk

Als je weet wat er te doen is en je dat ook echt wilt, wordt veranderen leuk. Cruciaal is daarbij dat mensen er zelf voor kiezen. Dat begint met het creëren van een aantrekkelijk perspectief, vormgegeven in een goed verhaal. Er ontstaat verlangen naar het nieuwe.