Rabobank veerkrachtige organisatie, Yolk

Werken aan een
veerkrachtige organisatie

In een complexe wereld waarin klanten en toezichthouders steeds hogere eisen stellen, werkt Rabobank met programma ITCA aan het verhogen van haar beschikbaarheid. Het moet een open cultuur zijn, waarin mensen alert zijn en hun verantwoordelijkheid nemen.

De ambitie van Rabobank is om te komen tot een ‘Veerkrachtige organisatie’, waar veiligheid en continuïteit de norm zijn. Yolk ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van de veranderaanpak, de communicatiestrategie en een breed scala aan interventies en trainingen.

Yolk Vereenvoudigen

Vereenvoudigen

Op basis van een creatief concept waarin de 7 gedragskenmerken van veerkrachtige organisaties het leitmotiv vormen, vertellen we het verhaal van ITCA. Initieel met de who-done-it ‘De robuuste bank’ waarin herkenbare karakters een grote verstoring in de systemen van de bank reconstrueren en herbeleven. Deze ‘urban story’ vormt vervolgens de rode draad in een contentstrategie waarin samenwerken in een rechtvaardige cultuur centraal staat. Videos, explanatories, visuals, bijeenkomsten. Online en real life.

Yolk Verbinden

Verbinden

Er staat veel op het spel en er is veel te doen: wie is waarvoor verantwoordelijk? Op welke gronden en hoe worden er beslissingen genomen? Vanaf dag één onderzoeken met de teams hun manier van werken, zodat we van elkaar kunnen leren en verbeteren. We brengen de verschillende teams bij elkaar, laten hen kennismaken met vergelijkbare organisaties en initiatieven buiten Rabobank en vertellen hun verhaal. Online en met bijeenkomsten ondersteunen we community building.

Yolk Versnellen

Versnellen

 

We ontwikkelen een gedifferentieerd opleidingsprogramma voor leidinggevenden en medewerkers om zich de principes van de veerkrachtige organisatie eigen te maken. Leidinggevenden leren om de context te creëren waarin verandering kan plaatsvinden. Teams leren over onderlinge samenwerking ten gunste van de klant. En, cruciaal: wat te doen als het misgaat? Hoe vind je de structurele verbeteringen om betrouwbaarder te worden en hoe schept je daar de juiste rechtvaardige cultuur voor?

Deze mensen werkten mee

Aart Bouwmeester Yolk
Aart Bouwmeester
Sem Stemerding Yolk
Sem Stemerding
Coco Jansen Yolk
Coco Jansen
Suzanne Hoogland Yolk
Suzanne Hoogland
Michael Krass Yolk
Michael Krass