Nieuwe werkstijl Provincie Gelderland, Yolk

Een nieuwe werkstijl voor
de provincie Gelderland

Provincie Gelderland is vooruitstrevend in haar manier van organiseren. Werkplezier en werkgeluk staan centraal, vanuit de overtuiging dat mensen gelukkig worden van hun werk als ze beter presteren.

Medewerkers kunnen via een interne arbeidsmarkt solliciteren naar een functie die hen aanspreekt en past bij hun talenten en ontwikkeling. De provincie werkt actief samen in externe netwerken om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In 2014 besloot de provincie tot de verbouw van het bestaande kantoor inclusief de aanbouw van een nieuw gedeelte. Het nieuwe Huis der Provincie, dat in juli 2017 in gebruik is genomen, ondersteunt drie functies: samenwerken, verbinden en ontmoeten.

Yolk Vereenvoudigen

Vereenvoudigen

De overgang naar een nieuw provinciehuis en de invoering van een nieuwe werkstijl stelde de provincie Gelderland voor grote vragen. De afgelopen jaren was veel energie en tijd gaan zitten in de bouwactiviteiten, waarbij de werkstijl feitelijk te abstract omschreven was. Met een reeks interviews en workshops werd de werkstijl geconcretiseerd in vijf principes, die richting gaven aan de verandering.

Yolk Verbinden

Verbinden

Behalve de invoering van Het Gelders Werken liepen er nog een kleine tien organisatie-ontwikkeltrajecten, die elk wel vanuit één visie maar niet geïntegreerd werden aangepakt. Dat leidde tot onduidelijkheid. Er is energie gestoken in het verbinden van deze activiteiten, zodat de organisatieontwikkeling meer een verhaal werd. In de kern zijn alle activiteiten erop gericht medewerkers ruimte te geven, zodat zij hun talenten maximaal kunnen in zetten om de organisatiedoelen te realiseren.

Yolk Versnellen

Versnellen

Activatie! Via het platform van Yesweconnect worden medewerkers uitgenodigd zich te verbinden in een nieuw netwerk. Rond maandelijkse thema’s worden workshops, lezingen en trainingen aangeboden. Teamdialogen geven medewerkers inzicht in de aanstaande veranderingen. Rode draad in de aanpak is de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor medewerkers om zelf te beslissen aan welke activiteiten zij deelnemen.

Het nieuwe werken

Dit levert het op

  • Versnelling van de organisatieontwikkeling
  • Hogere betrokkenheid medewerkers
  • Een soepele verhuizing en overgang naar de nieuwe manier van werken.
Lees hier alles over nieuw werken = beter werken

Aan de slag!

Yolk is dé expert op het gebied van het nieuwe werken en ondersteunt organisaties van idee tot realisatie. Samen met de organisatie ontwikkelen we de werkstijl en zorgen voor een succesvolle invoering, compleet met workshops rond leiderschap, nieuwe werkafspraken voor teams en nieuwe vaardigheden om slimmer samen te werken.

Meer weten over het nieuwe werken? Neem dan contact op met Henny van Egmond.

Deze mensen werkten mee

Henny van Egmond Yolk
Henny van Egmond
Annemarieke van den Boogaard Yolk
Annemarieke van den Boogaard
Aart Bouwmeester Yolk
Aart Bouwmeester
Michael Krass Yolk
Michael Krass