Sterke teams bouwen

Terug naar: 'Vandaag beginnen'

Samenwerken doe je zelf

Professionals werken samen in steeds wisselende teams. Met heldere doelen, onderling vertrouwen en autonomie.

Neem contact met ons op

VEREENVOUDIGEN
Zelfstandig werken

De vraagstukken waarmee organisaties worden geconfronteerd veranderen zo rap, dat vaste structuren en procedures belemmerd werken. De complexiteit is fors toegenomen, waardoor samenwerken dé norm is geworden Succesvolle organisaties werken dan ook aan sterke teams, die in hoge mate zelfstandig kunnen werken aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

VERBINDEN
Duidelijke verantwoordelijkheden

Een succesvol team voldoet aan een aantal voorwaarden. Natuurlijk heeft het een heldere opdracht, duidelijke verantwoordelijkheden en grote mate van autonomie. Het belangrijkste is echter de samenstelling en de werkafspraken. Zitten de juiste mensen aan tafel, kennen ze elkaars kracht en respecteren ze elkaar? En niet in de laatste plaats: voelen ze zich werkelijk verbonden met de opdracht en elkaar.

 

VERSNELLEN
Elkaar aanvullen en respecteren

Bij het formeren van een team gaat – logischerwijs – veelal de meeste aandacht uit naar de opdracht, de inhoudelijke kant van de klus. Teamleden worden gevraagd op basis van hun inhoudelijke kwaliteit. De juiste mensen aan tafel vergt mee. Een team wordt pas echt succesvol als de teamleden over de juiste competenties beschikken, elkaar aanvullen en respecteren en goede afspraken maken over hun manier van werken. We werken met Insights Discovery zodat we bij het samenstellen van het team ook op dit punt de juiste mix krijgen.

 

Meer weten?

Neem contact op met Ineke. Bellen? Bel naar: +31 23 531 04 91

Ineke de Wilde

Bron van alle wijsheid. Ervaren in zelforganisatie, samenwerking en cultuurverandering. Vindt het belangrijk voorbij de functies en echt naar de mens te kijken. Verbinder. Weet teams prettig en effectief samen te laten werken en kwartjes te laten vallen.