Yolk, veilige bedrijfscultuur

Just Culture creëeren

Terug naar: 'Nu werken aan overmorgen'

Fouten maken moet

Zonder trail-and-error geen innovatie of verandering. Maar hoe krijg je je organisatie zover dat zij haar fouten omarmt? Hoe creëer je een cultuur waarin een fout niet wordt gezien als een persoonlijke misstap maar als een kans op een structurele verbetering? We hebben fantastische ervaringen opgedaan in de financiele sector en de accountancy door lessen uit de luchtvaart, petrochemie en veiligheidsindustrie toe te passen op hun dagelijkse werk. Meer weten?

De lerende organisatie

Fouten maken hoort bij innovatie en verandering. Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk wordt geleerd van fouten die gemaakt worden tijdens deze processen? Hoe creëer je een cultuur waarin iedereen graag zijn fouten meldt? Hoe creëer je een veilige organisatie waarbij medewerkers weten dat hier respectvol en zorgvuldig mee omgegaan wordt?

Oorzaken vinden

Door fouten te onderzoeken vinden we de omstandigheden waarin ze ontstaan. De oorzaak ligt vaak dieper dan slechts het menselijk handelen dat de fout heeft veroorzaakt. Met deze kennis worden afspraken gemaakt over hoe de organisatie met fouten omgaat. Bijvoorbeeld dat medewerkers en leidinggevenden zich uitspreken als ze signaleren dat iets niet goed gaat.

Cultuurprogramma

We ontwerpen een cultuurprogramma, gebaseerd op de principes van ‘just culture’, zoals ontwikkeld in de veiligheidsindustrie met als doel incidenten te voortkomen. Taal, aandacht en omgangsvormen zijn hierbij cruciaal. Het resultaat: een veerkrachtige organisatie die zich onder spanning niet uit het veld laat slaan en razendsnel leert van haar fouten.

Meer weten?

Neem contact op met Aart. Bellen? Bel naar: +31 23 531 04 91

Aart Bouwmeester

Founder. Heeft Yolk ingericht zoals hij zelf graag werkt. Geeft snel richting en weet als geen ander de juiste combinatie mensen bij elkaar te brengen. Programmatisch ingesteld. Energiek. Past zich snel aan. Brengt een berg ervaring mee uit tal van organisaties in binnen- en buitenland.