Yolk, zelforganisatie mogelijk maken

Zelfsturing mogelijk maken

Terug naar: 'Vandaag beginnen'

Begin maar eens met onderling vertrouwen

Zelforganisatie of zelfsturing. Het begint met leiderschap. Persoonlijk en institutioneel. Ruimte geven, durven delegeren en loslaten. En ook: duidelijk zijn over de resultaten, kaders stellen, output monitoren. Niks nieuws onder de zon?

Neem contact met ons op

VEREENVOUDIGEN
MET HART EN ZIEL

Het beheersen van het primaire proces door middel van controlesystemen is de laatste jaren zó belangrijk geworden, dat professionals de voeling met de praktijk kwijtraken. De tegenbeweging is onmiskenbaar: organisaties stappen massaal over op zelforganiserende teams waarin professionals zich met hart en ziel op hun vak storten.

VERBINDEN
MONDIG EN VERANTWOORDELIJK

Niet overal verloopt de transformatie naar zelforganisatie even succesvol, vooral als het enkel vanuit financiële motieven wordt ingevoerd. Mensen worden nu eenmaal steeds mondiger en willen graag verantwoordelijkheid nemen voor wat zij doen. Het vraagt om specifieke focus op de veranderende rol van het management. Dat moet bereid zijn om hun eigen positie anders in te gaan vullen.

VERSNELLEN
HET VERHAAL VERTELLEN

Wil je dit echt? Wat is je doel? Hoe werken teams? Wat hebben ze nodig om resultaatgericht aan de slag te kunnen gaan? In een serie werksessies maken we zelforganisatie concreet, samen met de mensen die het mogelijk willen maken. Zodat zij hun rol kunnen kiezen en stappen kunnen zetten.

 

Meer weten?

Neem contact op met Ineke. Bellen? Bel naar: +31 23 531 04 91

Ineke de Wilde

Bron van alle wijsheid. Ervaren in zelforganisatie, samenwerking en cultuurverandering. Vindt het belangrijk voorbij de functies en echt naar de mens te kijken. Verbinder. Weet teams prettig en effectief samen te laten werken en kwartjes te laten vallen.