Infrastructuur en Milieu dialogisch onderzoeken, Yolk

Meer eenheid in beleid bij
Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil beter inspelen op initiatieven van het decentraal bestuur en de energieke samenleving en daarom in de manier van werken flexibeler, wendbaarder en adaptiever worden.

En dat lukt, er zijn meerdere succesvolle voorbeelden van. De vraag aan Yolk is of het in voldoende mate lukt en of het beter kan door medewerkers breed te bevragen over de voorbeelden waar het goed gaat, wat daarvoor de succesfactoren en zijn en ook op welke punten verbetering mogelijk is om op die manier een actieagenda te maken waar het ministerie mee aan de slag kan.

Yolk Vereenvoudigen

Vereenvoudigen

We hebben dit gedaan via onze methodiek van dialogisch onderzoeken. Met een vertegenwoordiging van medewerkers en leidinggevenden hebben we bepaald wat de relevante thema’s zijn en waaraan successen herkenbaar zijn.

Yolk Verbinden

Verbinden

Op basis van deze thema’s hebben we in dialoogsessies met medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie onderzocht wat de succesfactoren zijn en op welke punten verbetering nodig is. Iedere sessie is afgesloten met concrete voorstellen voor actie.

Yolk Versnellen

Versnellen

De voorstellen zijn in een slotsessie besproken tussen de leiding van het departement en vertegenwoordigers van de dialoogsessies en door hen is de keuze gemaakt van de acties waar een vervolg aan wordt gegeven, de actieagenda.

Organisatiedialoog

Dit levert het op:

  • Een inventarisatie van concreet waargenomen gedrag in de eigen organisatie door medewerkers en leidinggevenden
  • Een goed gesprek over onderwerpen als strategie, kwaliteit van samenwerken, toon aan de top of ideeën voor verbetering.
  • Geactiveerde medewerkers en leidinggevenden
Lees hier alles over

Aan de slag!

Yolk biedt een methodiek van dialogisch onderzoek aan die organisaties versneld aanzet tot het aangaan van een cultuurverandering.