Yolk Privacyverklaring

Privacyverklaring Yolk

Privacyverklaring Yolk

Yolk doet er alles aan om jouw privacy te respecteren en je persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring staat welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website bezoekt of als je contact met ons opneemt. Voor opdrachtgevers en leveranciers gelden aanvullende privacyregels. In deze verklaring vertellen we waarom we deze gegevens verwerken. Hoe lang we ze bewaren. Hoe het zit met beveiliging. En ook hoe het zit met je rechten.

Als je toch nog vragen hebt over deze privacyverklaring, schroom niet en neem contact met ons op via karin.agterbosch@yolk.nl.

Bezoek je onze website?
Om onze website te verbeteren en handiger in gebruik te maken, analyseren we het gebruik ervan. Dat doen we middels Google Analytics. We verzamelen met Google Analytics geen persoonsgegevens, we hebben deze namelijk anoniem gemaakt.
Onze website maakt verder gebruik van cookies. Dit zijn technische en functionele cookies waardoor de website handiger in gebruik is. Deze maken, net als onze analytische cookies, geen inbreuk op jouw privacy.

We gebruiken de gegevens alleen voor dit doel.

Neem je contact met ons op?
Als je contact met ons opneemt via de website, e-mail of telefoon dan beschikken we over je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.
We gebruiken deze gegevens alleen voor dit doel.

Voor opdrachtgevers en leveranciers
Van opdrachtgevers en leveranciers verwerken we de volgende gegevens:
Bedrijfsnaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandelnummer en het BTW-nummer.
Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om te kunnen communiceren over ons aanbod, offertes te sturen, onze diensten te kunnen leveren, facturen te sturen en te betalen, feedback te ontvangen en om te voldoen aan de verplichting van de belastingdienst om een administratie bij te houden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Voor de boekhouding geldt dat we wettelijk verplicht zijn om de administratie 7 jaar te bewaren.
Van opdrachtgevers en leveranciers bewaren we de gegevens zolang er een relatie is.
Als de relatie eindigt worden gegevens die niet meer relevant zijn op verzoek van de relatie verwijderd, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen.

Als je contact met ons opneemt via de website, e-mail of telefoon, bewaren we deze gegevens zolang ze noodzakelijk zijn voor het doel.

Zijn je gegevens veilig?
Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens op onze website, in ons online projectmanagementsysteem en ons online samenwerkplatform veilig zijn, hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo zie je bijvoorbeeld een groen slotje voor de url van de website staan. Dit betekent dat we gebruik maken van een SSL verbinding. Hiermee gaan jouw gegevens over een beveiligde verbinding en kunnen ze moeilijker onderschept worden.

Mocht je meer willen weten over de beveiliging van onze website, neem dan gerust contact met ons op.

Rechten en klachten
Het is altijd mogelijk om in te zien welke gegevens wij van jou hebben vastgelegd. En je mag daarin aanpassingen laten doorvoeren of ze laten verwijderen.

Als je er bezwaar tegen hebt dat we jouw gegevens vastleggen, stuur dan een mail naar karin.agterbosch@yolk.nl. Dan nemen we contact met je op. We moeten dan wel controleren of het verzoek echt van jou komt.

Stuur ons ook een bericht als je een klacht hebt over de manier waarop we met je persoonsgegevens zijn omgegaan. Die nemen we dan in behandeling.
Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) .

Privacyverklaring Yolk mei 2018
Dit is de privacyverklaring van Yolk BV
Iordensstraat 59
2012 HB Haarlem
KVK 812893839