NBA Cultuurmeter, Yolk

Een nieuwe rol voor
de accountant

De Nederlandse accountancy is op zoek naar haar veranderende rol in de samenleving.

Het heeft onder meer geleid tot een onderzoek vanuit de beroepsgroep naar de rol van de accountant en de cultuur en de manier van werken in accountantskantoren, het rapport: ‘In het publiek belang’. Een van de voorgestelde maatregelen in het rapport is een jaarlijkse meting door accountantskantoren naar de cultuur in hun organisatie. Een meting die leidt tot actie. Yolk ontwikkelde het meetinstrument ‘NBA Cultuurmeter’ in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Yolk Vereenvoudigen

Vereenvoudigen

Een van de voornemens van de accountants is het veranderen van hun werkcultuur en dit jaarlijks te meten. Om te voorkomen dat het invullen van het meetinstrument als eindstation van de verandering wordt beschouwd, introduceren wij op basis van het werk van prof dr. Erik van der Loo en diens Boardroom Reality Check een methodiek van dialogisch onderzoek: zodra deelnemers ermee aan de slag gaan, begint de cultuurverandering.

Yolk Verbinden

Verbinden

De uitgangspunten, onderwerpen en uiteindelijke concrete vraagstelling in de NBA cultuurmeter ontwikkelen we in nauwe samenwerking met een diverse vertegenwoordigers van de beroepsgroep, variërend van young professionals tot medewerkers, van partners tot hoogleraren. Het leidt tot zes thema’s – van Leiderschap tot Groepsdynamiek – en per thema een reeks vragen die via de NBA wordt aangeboden aan haar leden.

Yolk Versnellen

Versnellen

Bijzonder aan de Cultuurmeter is dat deze vraagt naar waarnemingen. Gevolg hiervan is dat de uitkomsten geen eindresultaat zijn. De methodiek nodigt uit tot dialoog, de resultaten nodigen uit om in dialoog betekenis te geven aan de verschillende waarnemingen en te bepalen welke actie dit vraagt. In vervolg op het verwerken van de vragenlijst worden dialoogsessies georganiseerd, waarna een actieplan wordt gemaakt.

Organisatiedialoog

Dit levert het op:

  • Een inventarisatie van concreet waargenomen gedrag in de eigen organisatie door medewerkers en leidinggevenden
  • Een goed gesprek over onderwerpen als strategie, kwaliteit van samenwerken, toon aan de top of ideeën voor verbetering.
  • Geactiveerde medewerkers en leidinggevenden
Lees hier alles over

Aan de slag!

Yolk biedt een methodiek van dialogisch onderzoek aan die organisaties versneld aanzet tot het aangaan van een cultuurverandering.

Deze mensen werkten mee

Aart Bouwmeester