Gun jezelf een
gedegen opleiding
in hybride werken.

Gun je zelf een gedegen inzicht in de voor en nadelen van hybride werken

Sinds Corona is de vraag hoe organisaties kunnen en moeten samenwerken een belangrijk onderwerp. Hybride werken, waarbij medewerkers in hoge mate zelf bepalen waar en wanneer zij hun werk doen, is de nieuwe norm. Hoe gaat jouw organisatie hiermee om?

In deze masterclass in zes modules en aanvullende informatie, leer je over de achtergrond van werk en hoe we in onze huidige situatie terecht zijn gekomen. We nemen je mee in de lessen die we hebben geleerd tijdens de lockdowns, onderzoeken de nieuwe betekenis van het kantoor en staan stil bij de consequenties voor medewerker sen leidinggevenden.

Laat hier je gegevens achter

Gewapend met nieuwe inzichten, kun je een spilfunctie vervullen in elk veranderingsproces rond nieuwe manieren van werken.

 

 

The basics

Dit is hybride werken.

Iedereen heeft het erover maar gebruikt verschillende definities: Hybride werken. Er zijn verschillende belangen en perspectieven. Voor het individu en de organisatie. Wat is die van jou?  De uitdagingen voor de drie typen organisaties: de klassieke, de hybride en de nomade). Wat is jouw verhaal?

Na deze module heb je inzicht in de voor- en nadelen van hybride werken op individueel, team- en organisatieniveau en heb je een beeld waar jij staat in de ontwikkeling naar een organisatie waar mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Je hebt een verhaal naar je organisatie waarom en hoe jullie stappen gaan zetten naar een nieuwe, hybride manier van werken.

De veranderende rol en functie van het kantoor.

Waarom moet ik nog naar kantoor? Misschien wel de belangrijkste vraag die medewerkers na anderhalf jaar thuiswerken hebben. Feit is dat veel zaken goed zijn gegaan, maar een aantal ook niet. Inzicht in de verschillende functies van het kantoor (en de menselijke behoefte om elkaar te zien). Wat doe je wel in een fysieke omgeving, wat kan virtueel?

Na deze module kun je met jouw organisatie bepalen of en hoe jullie in de toekomst gebruik willen maken van het kantoor. Je bent op de hoogte van de meest recente onderzoeken over de rol en de betekenis van fysieke ontmoetingen voor organisaties en beschikt over een methodiek om de verschillende aspecten hiervan tegen elkaar af te wegen. Denk hierbij aan zaken als merkbeleving, innovatief vermogen, het al dan niet willen behouden van cultuuraspecten en de relatie met jullie klanten.

Faciliteren van activiteit gerelateerd werken.

Geconcentreerd werken, afhandelen, informeel overleg, samen werken, formeel overleg en presenteren. De zes basiselementen van wat activiteit gerelateerd werken wordt genoemd. Wat doe je waar en wanneer, wat kan virtueel en wat beter fysiek? En vooral ook: wat hebben mensen nodig om deze taken goed te kunnen doen: Op kantoor, maar ook thuis.

Na deze module beschik je over de kennis en kunde om activiteit gerelateerd werken goed te faciliteren, zowel op kantoor als virtueel. Denk aan goede akoestische voorzieningen om het video-vergaderen dat massaal is ingevoerd ook op kantoor te kunnen doen. Maar ook aan de juiste IT en goede HR-afspraken. Het doel: mensen zo goed mogelijk in staat te stellen efficiënt en effectief te werken.

Geef je op en doe mee

Change

Hybride werken en de impact op cultuur en gedrag.

Uit het oog, uit het hart? Over betrokkenheid, verantwoordelijkheid, wendbaarheid en veerkracht als de sleutels voor succesvol werken in een hybride organisatie. Hoe verhoog je betrokkenheid? Wat kun je doen om mensen en dus de organisatie veerkrachtiger te maken? Hoe behoud je je cultuur als je hybride werkt? En vooral ook: hoe leer je nieuw gedrag en nieuwe gewoontes die passen bij hybride werken.

Na deze module weet je wat erbij komt kijken om de wendbaarheid en veerkracht van je organisatie te verhogen en welke rol betrokkenheid en autonomie daarbij speelt. Je kent de meest recente inzichten op het gebied van gedragsverandering en beschikt over een effectieve methodiek om hiermee met jouw organisatie aan de slag te gaan.

Over verbindend leiderschap.

Is er een écht verschil tussen leiderschap in een fysieke en in een hybride wereld? Cruciaal is de bedoeling van het werk helder te krijgen, zodat mensen zelf kunnen bepalen wat de juiste dingen zijn om te doen. Sturen op outcome in plaats output. Dé leiderschapsstijl voor hybride organisatie: betekenis geven, ondersteunen, faciliteren. Verbindend leiderschap.

Na deze module beschik je over een reeks praktische inzichten die je helpen om het leiderschap in jouw organisatie verder te ontwikkelen en kun je concreet aan de slag met het model van de ‘Connected Leader’. Je kent de systemische en gedragskenmerken hiervan en weet hoe deze aansluiten bij nieuwe manieren van werken.

Veranderen doe je samen.

Invoering van hybride werken is een grote verandering waar niet iedereen blij van wordt. Hoe zorg je dat het belang van de organisatie en het individu in balans blijft? Hoe voorkom je dat een deel van de mensen in de weerstand schiet? En hoe krijg je mensen weer terug naar kantoor, terwijl ze onzeker zijn en liever thuis willen blijven werken.

Na deze module beschik je over een effectieve aanpak van het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe manier van werken. Gebaseerd op de principes van co creatie en dialoog, passend bij een organisatie waar medewerkers gewend zijn verantwoordelijkheid te nemen en verandering normaal wordt.

Geef je op en doe mee

Zo werkt het

  • Zes modules voor € 495 excl. btw.
  • Elke module duurt 90 minuten en is online.
  • Je wordt begeleid door een van de Yolk-experts, allen met jarenlange ervaring op het gebied van nieuwe manieren van werken, leiderschap en cultuur.

Meld je hier aan.

Henny van Egmond

Veranderkundige. Autoriteit Toekomst van werk. Liefhebber van het goede gesprek. Stelt de vragen die niemand anders durft te stellen. Met zijn enorme parate kennis helpt hij zijn opdrachtgevers vooruit, het liefst met ingewikkelde vraagstukken.