Politie Antwerpen Het Nieuwe Werken, Yolk

Het nieuwe werken
bij Politie Antwerpen

Onder het motto: Altijd van dienst, morgen meer dan ooit, werkt Politie Antwerpen aan een grote veranderexercitie.

In 2015 besloten twee hoge leidinggevenden de masterclass het nieuwe werken van Yolk te volgen. Het bleek het begin van een vruchtbare samenwerking. Met als doel: een werkstijl te ontwikkelen en te realiseren die de 2.700 Antwerpse politiemensen nog meer ruimte geeft om hun werk te doen.

Yolk Vereenvoudigen

Vereenvoudigen

Het nieuwe werken bestaat niet, elke organisatie heeft haar eigen geschiedenis die in hoge mate bepaalt hoe er wordt gewerkt. Om succesvol te veranderen is een helder en gezamenlijk toekomstbeeld noodzakelijk: één beeld, één taal. Samen met de korpsleiding hebben we invulling gegeven aan wat Politie Antwerpen wil bereiken met het nieuwe werken en een kader afgesproken hoe de vier elementen van de werkstijl (tijd- en plaats-onafhankelijk, activiteitgericht en resultaatgericht) worden toegepast.

Yolk Verbinden

Verbinden

In de uitwerking van de nieuwe manier van werken hebben we aansluiting gezocht met de doelstellingen van Politie Antwerpen. Het nieuwe werken is geen doel op zich maar een middel om effectiever en efficiënter te werken. Als onderdeel van het veranderproces naar een nieuwe manier van werken hebben we de doelstellingen van de organisatie tot op teamniveau vertaald en een nieuw functiegebouw met nieuwe profielen opgesteld.

Yolk Versnellen

Versnellen

Invoering van een nieuwe werkstijl in een complexe organisatie als Politie Antwerpen is geen sinecure. Op advies van Yolk werd de organisatie van het programma opnieuw ingericht waarbij de nieuwe werkstijl, ICT en Facilitair (inclusief de nieuwe huisvesting) integraal worden opgepakt, gecombineerd met een aanpak voor leiderschap in de reguliere ontwikkelaanpak voor leidinggevenden.

Het nieuwe werken

Dit levert het op:

  • Een werkstijl die recht doet aan de ambities van de organisatie
  • Hogere betrokkenheid medewerkers
  • Betere dienstverlening
  • Lagere kosten
Lees hier alles over

Aan de slag!

Yolk is dé expert op het gebied van het nieuwe werken en ondersteunt organisaties van idee tot realisatie. Samen met de organisatie ontwikkelen we de werkstijl en zorgen voor een succesvolle invoering, compleet met workshops rond leiderschap, nieuwe werkafspraken voor teams en nieuwe vaardigheden om slimmer samen te werken.

Deze mensen werkten mee

Henny van Egmond Yolk
Henny van Egmond
Sem Stemerding Yolk
Sem Stemerding
Aart Bouwmeester Yolk
Aart Bouwmeester
Annemarieke van den Boogaard Yolk
Annemarieke van den Boogaard