Voortaan het echte gesprek voeren

Het onderbewustzijn naar boven halen

‘We doen het al zolang op deze manier, waarom zouden we het anders doen?’  Vaak zijn er onderliggende patronen en overtuigingen die mensen ervan weerhouden om de vernieuwing in de stappen.

Neem contact met ons op

Van oud naar nieuw

Vernieuwingen in organisaties mislukken vaak omdat oud gedrag niet verandert. Er wordt onvoldoende gekeken naar de patronen en overtuigingen uit het onderbewustzijn die veel van ons handelen bepalen.

 

Van belemmerend naar effectief

Yolk, visie ontwikkelingstrajectOnderliggende patronen leggen we bloot met onze Cultuurmeter. We werken samen met de organisatie aan duurzame verandering van gedrag. Eerst stellen we vast welk gedrag bij de vernieuwing hoort. Dat vergelijken we met het huidige gedrag. Over de verschillen hebben we een ‘goed gesprek’. Welke overtuigingen liggen eronder? Welke zijn effectief, welke belemmerend?

Aan de slag met nieuw gedrag

Draagvlak voor de vernieuwing ontstaat stante pede in bijeenkomsten waarin we samen werken aan het gedrag dat nodig is voor de vernieuwing.

Meer weten?

Neem contact met ons op.