Opnieuw kijken naar je manier van werken

Nieuwsgierig zijn

 

  • Wendbaar meebewegen met wat nodig is
  • Veerkrachtig leren van fouten
  • Afscheid nemen van controle en beheersing

Confrontaties aangaan

Vernieuwing vindt plaats in organisaties die reageren op veranderingen en weten om te gaan met complexiteit. Ze organiseren over traditionele grenzen heen en zijn nieuwsgierig naar het nieuwe. Daar ontstaat innovatie; in de confrontatie tussen verschillende ideeën, opvattingen en overtuigingen.

Technologie omarmen

De technologische ontwikkeling van nu kruipt onder onze huid en neemt ons werk over. 80 Procent van de organisaties denkt over 5 jaar artificiële intelligentie en robots volledig te hebben ingevoerd. Wat gebeurt er als we technologie werkelijk omarmen en als kracht zien in plaats van ramp?

Lees verder over 'Nieuwsgierig'

Meer weten?

Neem contact met ons op.