Onverwachts ondernemerschap

Yolk7 juli 2015

Vijf thema’s, acht projecten, vijftien partners. De Leidse regio heeft zich verenigd in een samenwerkingsverband om de economische ontwikkeling te stimuleren. Of, zoals René de Jong, programmamanager, het samenvat: “Onze ambitie is het ondernemerschap in deze regio te stimuleren waardoor meer werkgelegenheid ontstaat”. Yolk is betrokken.

De Leidse regio is bijzonder. De universiteit van Leiden is de oudste van Nederland en wereldberoemd vanwege het Bio Science Park, dat allang niet meer alleen op Leids grondgebied ligt. Waar in de zeventiende eeuw Herman Boerhaave vernieuwingen in het medisch onderwijs introduceerde die tot op de dag van vandaag nog steeds worden toegepast, zijn in de Leidse regio nu een aantal bioscience bedrijven gevestigd die niet alleen aan de New Yorkse Nasdaq zijn genoteerd, maar ook bezig zijn met baanbrekend onderzoek naar medicijnen. Het is zeer waarschijnlijk dat het medicijn tegen Ebola uit Leiden komt, evenals een medicijn om de ziekte van Duchenne te bestrijden. Het Bio Science Park staat nummer 5 wereldwijd op de lijst van hotspots.

Tegelijkertijd wordt de Leidse regio gekenmerkt door een groot tuindersgebied waar een Greenport is opgericht. Is er een universiteit waar kennis wordt gecreëerd op basis waarvan bedrijvigheid kan ontstaan. En is er een knooppunt rond vitaliteit met het instituut LAVA – Leyden Academy for Vitality and Aging – als middelpunt. “Er liggen enorme kansen voor de Leidse regio”, aldus René de Jong. “Op voorwaarde dat overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers elkaar vinden en samenwerken aan een gezonde economische ontwikkeling”.

Yolk heeft bijgedragen aan de positionering, het verhaal van Economie071, de communicatie en de ontwikkeling van het programma.

www.economie071.nl