Yolk, bureau voor organisatieontwikkeling

Zelforganiserend team

De markten waarin organisaties opereren zijn dynamisch en vooral snel veranderend. Dit houdt in dat je als organisatie snel moet inspringen en dit vraagt om een flexibele organisatiestructuur. Dit ontbreekt bij veel organisaties. Een bedrijf met zelforganiserende teams is dit wel. Een zelforganiserend team fungeert zelfstandig en realiseert teamdoelen op een wijze, zoals zij zelf wil, als dit maar binnen de aangegeven kaders plaatsvindt. Een zelforganiserend team wordt dus niet van bovenaf aangestuurd, maar is verantwoordelijk voor de eigen resultaten en het bereiken van de doelstellingen. Zelforganisatie is een middel om het doel te halen, waarbij het team dynamischer is en sneller kan reageren op bepaalde marktontwikkelingen.

Voorwaarden voor zelforganisatie van teams

De verantwoording en vrijheid van de de medewerker en het team staan centraal in zelforganisatie teams. Maar er is wel sturing. Dit is nodig, omdat er anders geen orde is en de vrijheid misbruikt kan worden. Voor een zelforganisatie gelden er wel enige randvoorwaarden. Heldere kaders zijn misschien wel het meest belangrijk. Er moeten kaders zijn aangeven waarbinnen een team de volledige vrijheid heeft. Zonder kaders ontstaat er chaos en verwarring. Daarnaast zijn er teamdoelstellingen. De teamdoelstellingen zijn in lijn met de purpose, het hogere doel waarnaar gezamenlijk gestreefd wordt. Binnen het team heeft men alle vrijheid om de wijze te bepalen hoe het doel en uiteindelijk de purpose wordt bereikt.

Maak met Yolk je team zelforganiserend

Op papier klinkt een zelforganiserend team natuurlijk heel mooi, maar in de praktijk kan dit wat voeten in de aarde hebben. Daarom kan het geen kwaad om bij de omschakeling naar een bedrijf met zelforganiserende teams, de experts van Yolk in te schakelen. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van organisaties naar andere bedrijfsstructuren, ook naar een zelforganisatie. Met onze vakkennis kan een omschakeling naar een zelforganisatie snel en soepel plaatsvinden.

Lees meer
Vereenvoudigen, verbinden, versnellen

Onze thema’s

Ons team

Henny van Egmond
Coco Jansen
Aart Bouwmeester

Leer ons kennen

Wij kennen de valkuilen en de weg vooruit. Helder, snel bij de kern en gemakkelijk in de samenwerking

Vind hier de mensen van Yolk