Yolk, bureau voor organisatieontwikkeling

Bedrijfsproces optimaliseren

Over bedrijfsprocessen bestaan vele theorieën en vele boeken zijn er over geschreven. Een bedrijfsproces is nodig om duidelijkheid te creëren voor medewerkers en processen volgens een vast stramien te laten verlopen. Als een bedrijfsproces eenmaal is opgezet, is er een bepaalde routine die wordt gevolgd. Na verloop van tijd kan er nood zijn om het bedrijfsproces te optimaliseren. Bij veel bedrijven kan een bedrijfsproces dogmatisch worden, waardoor er geen zicht meer is op eventuele onvolkomenheden in het proces. Yolk kan helpen om bedrijfsprocessen in je bedrijf te optimaliseren, zodat het proces weer efficiënt wordt en aan de eisen van deze tijd voldoet.

Waarom optimalisatie van bedrijfsprocessen?

Een optimalisatie van bedrijfsprocessen kan nodig zijn om het proces te verbeteren. Als na verloop van tijd blijkt dat zaken anders en efficiënter kunnen, dan is het zinvol om dit door te voeren. Het kan ook nodig zijn om een bedrijfsproces te vereenvoudigen. Processen blijken te omslachtig of er zijn teveel afdelingen mee bezig? Schroom dan niet om het bedrijfsproces hierop aan te passen. Verder kan procesafstemming nodig zijn. Bepaalde processen die gevolgd worden, blijken niet op elkaar afgestemd te zijn. In theorie kan optimalisatie van bedrijfsprocessen gemakkelijk zijn. In de praktijk daarentegen, is het lastiger om onnodige communicatie en werkzaamheden uit een proces te verwijderen. Optimalisatie van bedrijfsprocessen kan zelf ook een heel proces zijn.

Optimaliseer bedrijfsproces onder begeleiding van Yolk

Een bedrijfsproces optimaliseren houdt verandering in. Wanneer medewerkers een bedrijfsproces gewend zijn, kan het lastig zijn om over te schakelen naar een nieuwe routine. Veel bedrijven vallen terug in oude gewoontes, waardoor optimalisatie niet goed wordt doorgevoerd. Daarom kan Yolk helpen. Wij houden de vinger aan de pols en zorgen dat bedrijven daarwerkelijk hun bedrijfsproces optimalisatie geheel doorvoeren en uitvoeren. Wij bieden perspectieven, zodat je medewerkers ook daadwerkelijk het nut inzien van bepaalde veranderingen. Optimaliseer je bedrijfsproces daarom succesvol in samenwerking met ons.

Lees meer
Vereenvoudigen, verbinden, versnellen

Onze thema’s

Ons team

Henny van Egmond
Coco Jansen
Aart Bouwmeester

Leer ons kennen

Wij kennen de valkuilen en de weg vooruit. Helder, snel bij de kern en gemakkelijk in de samenwerking

Vind hier de mensen van Yolk