Yolk, bureau voor organisatieontwikkeling

Cultuurverandering bedrijf

Een bedrijfscultuur of organisatiecultuur, is het geheel van normen, waarden en gedragsuitingen binnen een bedrijf. Een bedrijfscultuur zorgt ervoor dat werknemers zich betrokken voelen bij de organisatie en wat een verbinding vormt tussen de verschillende werknemers. Ook al werk je op de administratie en heb je geen enkel idee wat er zich op de productieafdeling plaatsvindt, doordat je gezamenlijk met een productiemedewerker bij hetzelfde bedrijf werkt, zijn jullie toch verbonden. Soms kan een bedrijfscultuur in de weg staan om als organisatie te groeien of te innoveren. Het kan dan tijd zijn voor een cultuurverandering in het bedrijf. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Verandering van bedrijfscultuur kan een lange weg zijn

Soms moet je als bedrijf erkennen dat bepaalde zaken niet goed lopen. Helaas wordt er in een bedrijfscultuur vaak ook gewerkt door middel van een strak stramien van bepaalde bedrijfsprocessen. Een verandering van één onderdeel in het bedrijfsproces, kan grote gevolgen hebben voor andere onderdelen. Daarom is verandering van bedrijfscultuur soms een lastige weg om te gaan. Denk aan medewerkers die al jaren bij het bedrijf werken en al jaren dezelfde normen, waarden en rituelen volgen volgens een vast proces. Bij een verandering van bedrijfscultuur is het van belang dat alle medewerkers hierin worden meegenomen en enthousiast moeten zijn over de nieuwe veranderingen. Hiervoor kun je hulp inroepen van Yolk, de expert als het gaat om het veranderen van een bedrijfsculturen.

Yolk heb je bij de bedrijfscultuur veranderen

Zijn bepaalde processen nog wel van deze tijd en dienen ze hun doel nog wel? Dit zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden in een bedrijf met een vastgeroeste bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur kan zo gewoon zijn, dat dergelijke vragen helemaal niet meer gesteld worden. Daarom kan een blik van Yolk op de bedrijfscultuur geen kwaad. Je krijgt te maken met experts die bij vele bedrijven al en verandering van bedrijfscultuur teweeg hebben gebracht. Laat je als je de bedrijfscultuur wilt veranderen bijstaan door Yolk. Veranderen is dan geen noodzakelijk kwaad, maar wordt uitdagend en leuk om te bereiken.

Lees meer
Vereenvoudigen, verbinden, versnellen

Onze thema’s

Ons team

Henny van Egmond
Coco Jansen
Aart Bouwmeester

Leer ons kennen

Wij kennen de valkuilen en de weg vooruit. Helder, snel bij de kern en gemakkelijk in de samenwerking

Vind hier de mensen van Yolk