Yolk, bureau voor organisatieontwikkeling

Holacratie

Traditioneel werken de meeste bedrijven volgens model van top-down management. Dit is de bekende hiërarchische structuur. Hierbij wordt gewerkt met verschillende lagen, directieleden in de top, met hieronder afdelingshoofden of managers. Hieronder staan de uitvoerende medewerkers. Maar hiërarchie is in Nederland niet heel populair. Ook de medewerkers zelf willen iets te zeggen hebben en verantwoordelijkheid dragen. Veel bedrijven staan hier open voor, maar behouden toch de traditionele hiërarchie. Wil je het als bedrijf goed aanpakken en iedereen van hoog tot laag verantwoordelijkheid geven, dan moet je kiezen voor een ander besturingsmodel. Een voorbeeld hiervan is holacratie.

Hoe werkt de holacratische werkwijze?

Laten we vooropstellen, dat bij de invoering van een holacratische werkwijze niet gekozen wordt om de hiërarchie van managers en leidinggevenden te doorbreken. Het doel is om met een andere structuur toch dezelfde doelen te kunnen blijven nastreven, maar waarbij er meer ruimte is voor werknemers en waarbij meer naar helderheid wordt gestreefd. Bij een holacratische werkwijze krijgt de organisatie een platte structuur met teams. Binnen deze teams vervult een ieder zijn eigen rol. Een rol kan vergeleken worden met een soort van functiebeschrijving, maar is het in feite niet. Een medewerker kan namelijk verschillende rollen vervullen. Dit is de basis, waarbij een rol binnen een team een eigen verantwoordelijkheid kent. Werknemers zijn manager van hun eigen rol. Dit is een volstrekt nieuwe werk- en denkwijze. Als je dit binnen je organisatie wilt bewerkstelligen, dan kun je van Yolk de nodige ondersteuning verwachten.

Wordt de werkwijze holacratisch? Laat je begeleiden door Yolk

Yolk heeft zich gespecialiseerd in bedrijven die willen veranderen. Het erkennen van een bedrijf dat hun oude processen niet meer van deze tijd zijn of niet meer werken, is een eerste goede stap. Maar de volgende stap, het veranderen naar een nieuwe werkwijze, vergt heel wat meer inspanning. Dit kost veel tijd en een mentaliteitsverandering. Voor een werkwijze holacratisch kun je Yolk inschakelen. Wij helpen bedrijven die hulp nodig hebben bij een mentaliteitsverandering of structuurverandering. Met onze professionele deskundigen gaat het ook bij jouw bedrijf lukken om op holacratische wijze te werken.

Lees meer
Vereenvoudigen, verbinden, versnellen

Onze thema’s

Ons team

Henny van Egmond
Coco Jansen
Aart Bouwmeester

Leer ons kennen

Wij kennen de valkuilen en de weg vooruit. Helder, snel bij de kern en gemakkelijk in de samenwerking

Vind hier de mensen van Yolk