Checklist anderhalve meter kantoor in de praktijk

Yolk19 april 2020

Anderhalve meter afstand houden op kantoor is mogelijk, maar het is niet werkbaar zonder ingrijpende aanvullende maatregelen. Denk daarbij aan ingrepen in de ruimte, betere ICT-ondersteuning en gedragsafspraken die in samenhang moeten worden genomen. Het vraagstuk kan alleen worden opgelost in nauwe samenwerking tussen Facility Management, Security, ICT en HR en met steun van het management. Een checklist helpt organisaties om helderheid te krijgen in de eigen situatie.

Graag ontvang ik de checklist 'Anderhalve meter kantoor'

  • Geef hier aan of je het op prijs stelt om van ons een nadere toelichting op de checklist te krijgen.