Ga op reis en versnel je ontwikkeling

Yolk29 augustus 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu merkt dat de huidige tijd om een andere manier van werken vraagt. Vraagstukken veranderen, worden complexer en gaan over grenzen van afdelingen of departementen. Dat vraagt om Verbindend leiderschap.

Yolk ontwikkelde voor het ministerie een leergang voor leidinggevenden.

Op maandagmorgen melden om 9.00 uur in El Araab in de Haagse Schilderwijk. Lichte rugzak meenemen. Meer informatie ter plekke.

En daarmee begint de tweedaagse reis, gevolgd door bezoeken aan verschillende plekken en mensen: een moskee, politiebureau, gebiedsontwikkelingsproject, een vrijwilligersinitiatief, een herbestemd gebouw, een alternatieve wateropvang. Plekken waar de maakbaarheid en de weerbarstigheid van de samenleving te zien zijn.

De deelnemers verbinden zich met elkaar en met de wereld, om na die twee dagen zelf de opdracht te formuleren waar zij in de leergang aan zullen werken en waarmee zij van betekenis willen zijn voor het ministerie en de samenleving. De reis geeft hen inzicht in hun eigen handelen en in de veranderende wereld om hen heen en is een versneller van hun ontwikkeling en die van hun afdeling en het departement.

En dat is waar Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op doelde in haar nieuwjaarstoespraak: “Vertrouwd beleid lost niet langer alle vraagstukken op. We hebben nieuwe creativiteit en slimmere oplossingen nodig en daarvoor zijn we vaker afhankelijk van anderen. Dat is spannend, want het zorgt voor onzekerheid, zowel ambtelijk als politiek. Maar het is wel de realiteit. We kunnen de toekomst niet voorspellen. We hebben soms meer vragen dan antwoorden. En we kunnen het steeds minder met eigen budget oplossen. Daarom moeten we anders naar vraagstukken, oplossingen en taken kijken.”

Anders kijken vraagt om ander leiderschap. Geen pasklare antwoorden. Niet alleen plannen, begroten en rapporteren. Maar vooral duiding en betekenisgeving, zodat medewerkers zelf de juiste keuzes kunnen maken. Het leggen van verbindingen en het creëren van netwerken, steeds vaker over bestaande grenzen heen. Verbindend leiderschap.