Gelukkig aan het werk

Yolk20 maart 2017

Veel organisaties beseffen de laatste jaren dat medewerkerstevredenheid eigenlijk maar een slechte voorspeller is voor succes. Betrokken en bevlogen medewerkers, dat is waar het om draait. En de laatste jaren is er een nieuw buzz-woord: werkgeluk. Als medewerkers gelukkig zijn op werk, dan draagt dat bij aan het succes van de onderneming. Gelukkige mensen zijn meer betrokken, minder ziek en werkelijk verbonden met de doelstellingen van de organisatie.

Seks of werk

Recent onderzoek uit Engeland toont aan dat het streven naar gelukkige mensen tijdens hun werk op zijn zachtst gezegd een aardige uitdaging is. Jarenlang is mensen via een app op hun smartphone op willekeurige momenten van de dag de vraag voorgelegd hoe gelukkig ze waren en wat ze aan het doen zijn. Gelukkig zijn en werken bleek geen goede combinatie. Werk stond qua geluksgevoel op de voorlaatste plaats – er waren 40 keuzes –, ziek in bed liggen op de laatste plek. Geluk en werk lijkt niet samen te gaan. Daarvoor doen we liever iets anders: seks, tijd doorbrengen met geliefden, uitgaan of sporten, staan in de top.

Zelf keuzes maken

Toch zijn er wel zaken die invloed hebben op het werkgeluk van mensen, bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Uit het onderzoek blijkt dat flexibiliteit in tijd (zelf kunnen kiezen wanneer je mag werken) en werken vanuit huis leidt tot meer geluk. Voor de eerste – flexibele tijden – geldt overigens wel dat die flexibiliteit bij voorkeur ligt tussen 6 uur in de ochtend en 6 uur in de avond. Lang doorwerken in de avond of in het weekeinde heeft niet onze voorkeur, maar is in veel organisaties wel de realiteit. Wie gelukkige medewerkers wil hebben zou daarover afspraken kunnen maken.

Ontwikkelen

Het onderzoek richtte zich vooral op het geluksgevoel in relatie tot de fysieke omstandigheden waarin mensen verkeerden en de activiteiten die ze deden. Maar natuurlijk, zo weten we uit ander onderzoek, zijn er andere, belangrijke factoren die bepalen of mensen in flow zijn tijdens werk. Flow gaat uit van de principes dat mensen in staat zijn hun talenten maximaal te benutten voor betekenisvol werk, waarbij ze ook voldoende ruimte en verantwoordelijk ervaren. Om zelf keuzes te mogen maken hoe ze hun werk verrichten, maar vooral ook om zich als mens te kunnen ontwikkelen.

Van betekenis zijn

Het heeft dus niet zoveel zin om een extra mooi gebouw te maken, of betere facilitaire voorzieningen te creëren. Dat wordt vooral gezien als een hygiënefactor. Organisaties die echt willen dat hun medewerkers gelukkiger zijn op werk (en wie wil dat nu niet?), geven antwoord op vragen als: Is ons werk echt van betekenis en hebben we het zo georganiseerd dat onze medewerkers werkelijk ruimte en verantwoordelijkheid ervaren?