Masterclass Agile voor bestuurders

Yolk17 april 2020
Steeds meer organisaties willen hun wendbaarheid vergroten om tegemoet te komen aan de steeds sneller veranderende wereld. Met Agile werken ze kort cyclisch en met meer nadruk op het leveren van klantwaarde. De vraag hoe je zo’n organisatie bestuurt, wordt steeds relevanter.

 

Meer autonomie voor individu en teams leidt tot een andere rol voor leiders. Bovendien kan zeker in grote organisaties de samenhang verloren gaan, als teams hun eigen keuzes maken. Hoe blijft de focus op de strategische doelstellingen, terwijl de organisaties steeds kort-cyclischer werkt? En wat betekent dit eigenlijk voor de cultuur en de stijl van leidinggeven?

In een unieke masterclass onderzoeken Henny van Egmond (Yolk) en Marjolijn Feringa (AmEffect) de nieuwe rol van bestuurders in een agile organisatie. Wat heb je te doen, zodat de agile teams de juiste keuzes maken? Hoe blijft de focus op de strategische doelstellingen, terwijl de organisaties steeds kort-cyclischer werkt? En wat betekent dit eigenlijk voor de cultuur en de stijl van leidinggeven?

Marjolijn is auteur van de pocketguide Agile Focus in besturing, waarin een methode wordt beschreven om sturing te geven aan een wendbare organisatie. Henny van Egmond is partner van Yolk en auteur van meerdere boeken over nieuwe manieren van werken.

Na deze Masterclass zijn deelnemers op de hoogte van de verschillende nieuwe werkvormen. Ze kunnen een afgewogen keuze maken wat voor hun organisatie de juiste methode is. Ze hebben inzicht in de consequenties van hun keuze voor de organisatie op het gebied van cultuur, leiderschap en sturing. Ze zijn in staat hun eigen strategie te vertalen naar een agile focusbord. Alle deelnemers ontvangen de pocketguide Agile Focus in besturing.

Ik wil graag meer weten over de masterclass Agile voor bestuurders