Modern kantoor + hetzelfde gedrag = slechter werk

Yolk2 april 2017

Grootscheeps onderzoek toont aan dat het inrichten van een modern activiteit gerichtkantoor in veel gevallen leidt tot lagere productiviteit.

Productiever en trotser

Een greep uit de resultaten van het onderzoek van werkstijlonderzoeker Leesman: slechts 29 procent van de medewerkers die een modern kantoor hebben, gebruiken voor elke activiteit de juiste werkplek. Deze groep is aanzienlijk productiever (zelfs twee keer zo hoog) en trotser dan de mensen uit de controlegroep die nog in een traditioneel kantoor werken. De 71 procent van de mensen die hun werkstijl niet hebben aangepast, zijn in hun nieuwe kantoor minder productief en trots geworden. Nog minder zelfs dan mensen die in een traditioneel kantoor werken.

Aandacht voor gedrag

Toen het nieuwe werken een jaar of tien geleden als trend opkwam, zagen veel organisaties vooral de besparing op huisvestingskosten. Een kantoorwerkplek kost al snel tienduizend euro per jaar. Het delen van zo’n werkplek kan grote besparingen opleveren. Die wordt vervolgens tenietgedaan door het productiviteitsverlies dat Leesman laat zien, als je niet tegelijk aandacht besteedt aan de gedragsverandering rond het nieuwe werken.

Waardevolle nieuwe inzichten

Zo was er eens een leidinggevende die in het kader van het nieuwe werken zijn kamer en daarmee zijn dagritme kwijtraakte. In plaats van in de rust van zijn kamer, zat hij nu ’s morgens in het rumoer van de gemeenschappelijke koffietafel zijn e-mail weg te werken. Hij werd continu aangesproken en kwam niet toe aan zijn e-mail. In eerste instantie tot zijn frustratie maar na een maand was hij van mening veranderd. Het halfuurtje aan de koffietafel bleek een waardevol nieuw moment in zijn werkdag te zijn geworden. Zaken werden er ter plekke besproken en opgelost. Met als resultaat: minder e-mail en meer tijd in zijn agenda.